หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Gripen fighter system

“A game changer over the Baltic Sea.” General Micael Bydén, Supreme Commander Swedish Armed Forces, on the Gripen fighter system.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น