หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (เรือ ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙)

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (เรือ ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ทางกองทัพเรือมีโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 24 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดเก่าที่ใช้งานมานาน ซึ่งเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดดังกล่าวนี้ต่อสร้างโดยอู่ บริษัท มาร์ซัน จำกัด โดยปัจจุบันทางกองทัพเรือได้รับมอบเรือแล้วจำนวน 19 ลำ ยังคงเหลืออีก 5 ลำ ซึ่งกำลังทำการต่ออยู่...คาดว่าปลายปีนี้คงจะปล่อยเรือลงน้ำได้ และในช่วงปีหน้าทางกองทัพเรือ ก็จะได้รับเรือครบ 24 ลำ ตามจำนวนความต้องการในการจัดหา...
ที่มา: https://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/16313


กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.232 จำนวน 6 ลำ
*กองทัพเรือ รับมอบเรือตรวจการชายฝั่งชุด ต.232 จำนวน 6 ลำ
พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน 5 ลำ และพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 (เรือ ต.261 – ต.264) จำนวน 4 ลำ ลงน้ำ
กองทัพเรือรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จำนวน 4 ลำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น