หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขีดความสามารถที่มีเพิ่มมากขึ้นของเครื่องบินโจมตี ALPHA JET

ขีดความสามารถที่มีเพิ่มมากขึ้นของเครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 (ALPHA JET) ฝูงบิน 231 ของกองทัพอากาศไทย ซึ่งพบเห็นได้จาก การฝึกการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ด้วยการส่งข้อมูลวิดีโอดาวน์ลิงค์ภาพถ่ายเป้าหมายทางอากาศแบบ Real Time จากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ฝูงบิน 404 ส่งข้อมูลให้กับเครื่องบินโจมตี ALPHA JET ฝูงบิน 231 เพื่อการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ให้แก่กำลังทางภาคพื้น ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา...
นี่จึงแสดงให้เห็นว่า เครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 (ALPHA JET) ฝูงบิน 231 เป็นอากาศยานอีกแบบของกองทัพอากาศ ที่เข้าสู่ระบบการปฏิบัติการร่วมที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) ของกองทัพอากาศโดยสมบูรณ์...และนี่คือขีดความสามารถที่มีเพิ่มมากขึ้นของเครื่องโจมตี ALPHA JET
VDO : (นาที 2.29) ในการฝึกร่วมกองทัพไทย ปี'60 โดยกองทัพอากาศเข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ซึ่งเริ่มต้นกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2559 ตั้งแต่ขั้นการประสานงาน วางแผน การปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. การฝึกปัญหาที่บังคับการ (ฝึกในห้วงเดือนพฤษภาคม 2560) โดยทำการฝึกและทบทวนการปฏิบัติการตามโครงสร้างการบังคับบัญชาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เป็นการฝึกการบังคับบัญชาและการอำนวยการยุทธ์ ให้ข้อมูลและรับข้อมูลแบบ Real Time ผ่านวิดีโอดาวน์ลิงค์ ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ 3 เหล่าทัพ
2. การปฏิบัติการร่วมที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) ในพื้นที่ทางทะเล ได้ทำการฝึกร่วมระหว่างกองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ โดยการปฏิบัติมุ่งเน้นการฝึกการควบคุมการบินสกัดกั้นอากาศยานที่จะเข้ามาโจมตีกองเรือ และการฝึกการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดแก่กองกำลังทางเรือ ด้วยระบบ Tactical Datalink ซึ่งเรือหลวงจักรีนฤเบศร สามารถส่งข้อมูลพิกัดเป้าหมาย ที่เป็นเรือของข้าศึกให้แก่อากาศยานของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังที่เข้ารับการฝึก ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เครื่องบินขับไล่ แบบที่ 20 (Gripen) ฝูงบิน 701 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องบินควบคุม แบบที่ 1 (SAAB-340 AEW) ฝูงบิน 702 ของกองทัพอากาศ ซึ่งทำการฝึกระหว่าง 12 - 16 มิถุนายน 2560
VDO : (นาที 4.08) 3. การฝึกการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ด้วยการส่งข้อมูลวิดีโอดาวน์ลิงค์ภาพถ่ายเป้าหมายทางอากาศแบบ Real Time จากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ฝูงบิน 404 เพื่อส่งข้อมูลให้กับอากาศยาน เครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 (ALPHA JET) ฝูงบิน 231 เพื่อการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด ให้แก่กำลังทางภาคพื้น ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560...
Photo: Adulsak Wongvisavakorn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น