หน้าเว็บ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Wing 7 RTAF 、กองบิน 7 ครบรอบ 36 ปี 、36 Years of PRIDE 、1982 - 2018 、。。


Published on Feb 20, 2018
กองบิน 7 ครบรอบ 36 ปี 、。。
Wing 7 、RTAF 、。。
36 Years of PRIDE 、1982 - 2018 、。。
By ข้าราชการกองบิน 7 、。。

กองบิน 7 ครบรอบ 36 ปี สาน เสริม สร้าง หน่วยให้มีทหาร อาวุธฯ และกลยุทธ์ฉลาด 、。。

36 ปี กองบิน 7 ขอบขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชา และผู้เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ กองบิน 7 .. พวกเราสัญญาจะ ' สาน เสริม สร้าง ' กองบิน 7 ให้มั่นคงและยั่งยืน สืบไป 、。。

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 .. พล.อ.อ.จอมรุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ได้เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี กองบิน 7 ทั้งนี้ ได้มีการแสดงการบินสวนสนามทางอากาศ 2 หมู่บิน ประกอบด้วย การแสดงการบินของเครื่องบิน SAAB 340 จำนวน 3 ลำ เครื่องบินกริพเพนจำนวน 6 ลำ และการแสดงหมู่บินเกียรติยศ เครื่องบินกริพเพ่น การบินแสดงสมรรถนะ จำนวน 1 ลำ และเฮลิปคอบเตอร์ แบบ 11 EC 725 บินสาธิตการค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย .. จากนั้น ผบ.ทอ.ได้ตรวจแถวกำลังพลและอากาศยานที่ประจำการ ณ กองบิน 7 、。。

พล.อ.อ.จอม กล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชม ที่กองบิน 7 ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ก็เนื่องมาจากความรัก ความสมัครสมานสามัคคีการร่วมแรง ร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บังคับบัญชา ทั้งในอดีต และปัจจุบันตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน  ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจทุ่มเทและเสียสละ ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองบิน 71ในยุคของเครื่องบินโจมตี แบบที่ 5 (OV-10) ผลัดเข้าสู่ยุคของเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18(F-5A/B, F-5E/F) เครื่องบินตรวจการณ์ขับไล่ แบบที่ 18 (RF-5A) และปรับความสำคัญจากกองบิน 71 เป็นกองบิน7 จนถึงปัจจุบัน ที่บรรจุประจำการ Gripen 39 C/D และ SAAB 340 AEW กับระบบเชื่อมต่อข้อมูลทางยุทธวิธี รวมทั้งระบบอาวุธฯ ที่สมัยอีกหลายประเภท ณ ที่ตั้งกองบิน 7 นี้ 、。。
------------------------------------------------------------------------------
กองบิน 7 เริ่มจัดตั้ง ณ อ่าวจุดเสม็ด อ.สัตหีบจ.ชลบุรี ต่อมาในปี 2494 มีการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยจัดตั้งเป็น “กองบินน้อยที่7” เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2494 กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้างกองทัพอากาศใหม่ โดยได้ยุบเลิกกองบินภาคและตั้งกองบินยุทธการขึ้นแทน “กองบินน้อยที่ 7” จึงได้กลายเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองบินยุทธการ จนกระทั่งปี 2506 กองทัพอากาศได้แก้ไขอัตรา โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก “กองบินน้อยที่ 7” เป็น “กองบิน7” ได้เปลี่ยนภารกิจจากขับไล่ยุทธวิธี เป็น กองบินสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีตามยุทธศาสตร์ชาติในขณะนั้น

กองทัพอากาศได้มีนโยบายปรับวางกำลังของกองทัพอากาศเพื่อความเหมาะสมทางด้าน ยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศในแถบภาคใต้ตอนบนและใต้ กำหนดให้สนามบินเป็นม่วงเรียงซึ่งเป็นสนามบินเก่าที่ทหารญี่ปุ่นสร้างขึ้นไว้ใช้งาน ตั้งแต่ปี 2486 ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ ตำบลหัวเตย และบางส่วนของตำบลมะลวน อ.พนพิน จว.สุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งกองบิน 71 โดยได้ปรับย้ายกองบิน 7 จากอ่าวจุกเสม็ด อ.สัตหีบจ.ชลบุรี มายังที่ตั้งใหม่นี้ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2525 หรือเป็นที่รู้จักในนามสนามบินหัวเตย โดยให้โอนเครื่องบินโจมตีแบบที่5 (OV-10) จำนวน 11 เครื่องจากฝูงบิน 531 กองบิน 53 จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาประจำการในฝูงบิน711 กองบิน 71 ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 15 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 7 จวบจนปัจจุบัน

เมื่อปี2554 กองบิน 7 ได้รับบรรจุเครื่องบินขับไล่แบบที่ 20(Gripen 39 C/D) เครื่องบินควบคุมแบบที่ 1 (SAAB 340 AEW) เครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียงแบบที่ 17 (SAAB 340 B) และเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 17 (SAAB 340 B) เข้าประจำการ รวมถึง“ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ” เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” และ“ยุทธศาสตร์ 20 ปีกองทัพอากาศ”

กองบิน 7 เป็นกองบินต้นแบบ เป็นกองบินที่ปฎิบัติการ โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ของกองทัพอากาศ สู่การขับเคลื่อนกองบิน 7 ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้กองบิน 7 มีความพร้อม ในการเตรียมกำลัง และ การปฏิบัติภารกิจที่กองทัพอากาศได้มอบหมาย เหนือน่านฟ้านภาทักษิณ และการปฎิบัติการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบภัย ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาและจะยึดมั่น ในเจตนารมณ์ที่จะ สานเสริม สร้าง กองบิน 7 ให้มั่นคง ยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบัน และอดีตผู้บังคับบัญชาของกองบิน7 เพื่อให้กองบิน 7 เป็นกองบินฉลาด ที่มีทหารอาวุธและ กลยุทธที่ฉลาดเพื่อความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น