หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กองบิน 4 ประจำการ เครื่องบินตรวจการณ์ P.180 Avanti ll Evo

ข่าวที่ไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากทางหน่วยงานราชการ...โดยเมื่อช่วงเเดือนกันยายน ปี 2560 ที่ผ่านมา ทางกองทัพอากาศ ได้รับมอบเครื่องบินตรวจการณ์ลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ เครื่องใหม่ แบบ P.180 Avanti ll Evo 1 เครื่อง เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 402 กองบิน 4

กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ P.180 Avanti ll Evo จาก บริษัท Piaggio Aero Industries ประเทศอิตาลี 1 เครื่อง เมื่อ 30 กันยายน 2557 สำหรับภารกิจการตรวจการณ์ลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ทดแทนเครื่องบินตรวจการณ์ลำเลียง แบบที่ 12 (Learjet 35A) ที่มีภารกิจในการตรวจการณ์ลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ ชึ่งปลดประจำการไปแล้ว
------------------------------------------------
การทดสอบ...เครื่องบินตรวจการณ์ P.180 Avanti ll Evo ของกองทัพอากาศไทย ที่โรงงานของบริษัท Piaggio Aero Industries ประเทศอิตาลี
ภาพ บ.P.180 Avanti ll Evo ของกองทัพอากาศไทย ปรากฎตัวที่ สนามบิน Genoa ,อิตาลี เมื่อ 11 เมษายน 2560 ก่อนส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทยในอีก 5 เดือนถัดมา
DA-42M MPP เครื่องบินตรวจการณ์...อีกแบบ ที่มีประจำการอยู่ในฝูงบิน 402 กองบิน 4 ณ ปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น