หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลเรือ - กองเรือฟริเกตที่ 2 : เรือหลวงสายบุรี

เรือหลวงสายบุรี มีนามเรียกขานสากล HSMD และมีหมายเลขเรือ 458 สังกัดหมวดเรือที่ 2 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นเรือฟริเกตติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น ซึ่งสามารถปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ได้โดยมีดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์อยู่บริเวณท้ายเรือ  มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทั้ง  3 มิติ  สามารถปฏิบัติการเพื่อป้องกันประเทศได้ดังนี้ 
1.ป้องกันน่านน้ำอาณาเขตให้ปลอดภัยจากการรุกรานของข้าศึก ทางทะเล
2. ปฏิบัติการร่วมกับเรือยนต์เร็วโจมตี
3. ต่อตีเรือผิวน้ำ
4. ต่อสู้อากาศยาน
5. ทำการระดมยิงฝั่ง
6. ทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันให้กับกองเรือ
7. ปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำโดยอิสระ หรือร่วมกับกองเรือ หรือเครื่องบินปราบเรือดำน้ำ
เรือหลวงสายบุรี สร้างโดย บริษัท HUDONG SHIP YARD ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วางกระดูกงูเรือเมื่อ 7 กันยายน 2533 ลงน้ำ เมื่อ 27 สิงหาคม 2534 สร้างเสร็จเมื่อ 27 มีนาคม 2535 รับมอบเมื่อ 4 สิงหาคม 2535 ขึ้นระวางประจำการ เมื่อ 4 สิงหาคม 2535 มีระวางขับน้ำเต็มที่ 1924 ตัน กว้าง 10.8 เมตร ยาว 103.2 เมตร กินน้ำลึก 3.3 เมตร ความเร็วสูงสุด 30 นอต ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต รัศมีทำการเมื่อความเร็วสูงสุด 1,550 ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์ 3,500 ไมล์ เป็นเรือรบสมัยใหม่ ที่ได้รับการต่อด้วยกรรมวิธีอันทันสมัย ตัวเรือประกอบด้วยดาดฟ้าชั้นต่างๆ ตั้งแต่ท้องเรือจนถึงดาดฟ้าทัศนะสูงสุดรวม 7 ชั้น มีห้องต่างๆ มากกว่า 100 ห้อง ที่พักอาศัยของคนประจำเรือ ประกอบด้วย ห้องนอน ซึ่งมีเครื่องใช้ที่สะดวกสบาย ห้องอาหาร ห้องพักผ่อน และห้องครัวขนาดใหญ่  พร้อมด้วยอุปกรณ์ปรุงอาหารที่ทันสมัย เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับทหารประจำเรือ ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารได้นานวัน มีระบบปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิของอุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ทหารประจำเรือตามห้องต่างๆ อีกด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า และอาวุธเป็นระบบควบคุมโดยอัตโนมัติ บริษัทหูตง ชิพบิลดิ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้สร้าง ปล่อยลงน้ำเมื่อ 27 สิงหาคม 2534 และเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงประเทศไทยวันที่ 2 กันยายน 2534 หลังจากนั้นขึ้นระวางประจำการใน 4 สิงหาคม 2535 ปัจจุบันสังกัดกองเรือฟริเกตที่ 2
ระบบอาวุธ
อาวุธปล่อยนำวิถี C802A                                      8  ท่อยิง
ระเบิดน้ำลึก RDC Type 81 (RBU-1200)                2  แท่นยิง
ปืนใหญ่ 100 มม.                                                1  กระบอก
ปืนกล 37 มม.                                                     4  กระบอก

ระบบตรวจจับระบบเรดาร์เดินเรือ เรดาร์ควบคุมการยิง
1. เรดาร์ตรวจการณ์ SURFACE/AIR SURVEILLANCE RADAR SR-60
2. เรดาร์พื้นน้ำ Sharp Eye S-band
3. เรดาร์พื้นน้ำ VISION MASTER FT X-Band
4. เรดาร์ควบคุมการยิงปืน 100 มม. และปืน 37 มม. แบบ TR-47C
5. ระบบควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี C-802A
6. เครื่องควบคุมการยิง FCU 17
7. โซนาร์ ระบบโซนาร์หัว แบบ SJD-5A

ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์
1. ระบบอำนวยการรบ (CMS) แบบ POSEIDON 3
2. ระบบตรวจจับเคลื่อนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ (ESM) แบบ ES3601-10
3. เครื่องยิงเป้าลวงแบบ ECM-PJ
4. ระบบพิสูจน์ฝ่ายแบบ IFF60

ระบบขับเคลื่อน
CODAD เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 30 V 1163 TB 83 จำนวน 4 เครื่อง
กำลังขับเครื่องละ 6,000 กิโลวัตต์ 2 เพลาใบจักร ควบคุมด้วยระบบปรับพิทช์ใบจักร
ความเร็วสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 30 นอต
รัศมีทำการ 3,500 ไมล์ เมื่อใช้ความเร็ว 18 นอต

ประมวลภาพเรือหลวงสายบุรี..
ประมวลภาพ เรือหลวงสายบุรี รับภารกิจเป็นเรือฝึก นักเรียนนายเรือ ปี'57..  การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในประเทศและในต่างประเทศของ ... - โรงเรียนนายเรือ

ที่มา: http://www.frigate2.com/News/saiburi/saiburi/saiburi.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น