หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรือหลวงตากสิน กับการปฏิบัติภารกิจแรกในต่างประเทศ

เรือหลวงตากสิน (422) กับการนำเรือออกสู่ทะเล เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกในต่างประเทศ ภายหลังจากที่เรือได้ผ่านการปรับปรุงระบบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว..
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.18 น. หน่วยเรือฝึกผสมภาคสนามด้านความมั่นคงทางทะเล และด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM - Plus 2016 (ASEAN Defence Minister’s Meeting -Plus 2016) ณ ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 16 พ.ค.59 โดยมี น.อ.สุเทพ ลิมปนันท์วดี เสธ.กยฝ.กร. เป็น ผบ.นฝ. ADMM - Plus 2016 กำลังประกอบด้วย ร.ล.ตากสิน และ ฮ.ตผ.1 (Super Lynx300) จอดเรือที่ฐานทัพเรือ Muara Naval Base เนการาบรูไนดารุสซาลาม ต่อมา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 11.45 น. ร่วมประชุมวางแผนการฝึก และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 11.45 น. จัดกำลังพลร่วมประชุมทบทวนสถานการณ์ฝึก Maritime Security ณ ศูนย์ประสานงานการฝึกนานาชาติ ฐานทัพเรือ Muara
ที่มา:ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
กองทัพเรือ จัดกำลังทางเรือเข้าฝึกผสมภาคสนามด้านความมั่นคงทางทะเล และด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM – Plus 2016 (ASEAN Defence Minister’s Meeting -Plus 2016) ณ ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. กองทัพเรือจัดกำลังทางเรือตั้งเป็นหน่วยเรือฝึกผสมภาคสนามด้านความมั่นคงทางทะเล และด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM – Plus 2016 (ASEAN Defence Minister’s Meeting - Plus 2016) ณ ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง 26 เม.ย. – 16 พ.ค.59 โดยมี นาวาเอก สุเทพ ลิมปนันท์วดี เสนาธิการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึก ADMM - Plus 2016 มีกำลังทางเรือประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน และเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่ 1 ฮ.ตผ.1 (SUPER LYNX300) และออกเดินทางจากท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยังฐานทัพเรือ Muara Naval Base เนการาบรูไนดารุสซาลาม ประเทศบรูไน
ที่มา:ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น