หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

RTN_ตรวจรับขั้นโรงงาน (FAT) อุปกรณ์หลักระบบการรบและระบบเรดาร์ AMB ในโครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุด เรือหลวงนเรศวร

นาวาเอก ชาลี ส่องสว่างธรรม รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และคณะ ร่วมดำเนินการตรวจรับขั้นโรงงาน (FAT) อุปกรณ์หลักระบบการรบและระบบเรดาร์ AMB ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ค. - ๘ มิ.ย.๕๖ที่มา: http://www.navy.mi.th/elecwww/news/news_n416.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น