หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 โดย ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. ตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยผู้บัญชาการทหารเรือจะตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายใน เรือหลวงจักรีนฤเบศร และสังเกตการณ์การฝึกทางยุทธวิธีกองเรือ ค้างแรมที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร 1 คืน และในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกปฏิบัติการร่วม ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งในการฝึกกับกองทัพอากาศในครั้งนี้ นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่กองทัพอากาศได้ปรับแผนการฝึกเฉลิมอากาศเข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือ และมีผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศมาร่วมสังเกตุการณ์ฝึกบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรกับผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ

สำหรับการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศจะเน้นการฝึกในระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธการ (Tactical datalink) ระหว่าง กองทัพเรือและกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อมุ่งเน้นการทดสอบ ระบบอาวุธ ระบบอำนวยการรบ และระบบ Network Centric Warfare (NCW)รวมทั้งระบบสื่อสารของ เรือหลวงจักรีนฤเบศร และเรือฟริเกตชุด เรือหลวงนเรศวร มีการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศในหัวข้อที่สำคัญ ประกอบด้วย การฝึกควบคุมการบินสกัดกั้นผ่านระบบ TDL (Link T) การฝึกควบคุม เครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ ผ่านระบบ TDL (Link E) และการฝึกควบคุมอากาศยานสมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ (Grippen) เข้าโจมตีเรือฟริเกตชุด เรือหลวงนเรศวร ที่ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่ โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ให้หน่วยเรือฝึกการควบคุมการบินสกัดกั้น การควบคุมเครื่องบินลาดตระเวนของทหารอากาศ (เครื่องบิน Erieyes) และการควบคุมเครื่องบินของทหารอากาศ เข้าโจมตีเป้าหมายในทะเล และจะนำข้อมูลการทดสอบครั้งนี้ ไปปรับใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการจริงของกองทัพเรือ รวมทั้งการทดสอบการปฏิบัติการร่วมกันตามแผนการใช้กำลังของกองทัพเรือต่อไป ซึ่งได้ส่งอากาศยานกำลังเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย เครื่องบิน F-16 จำนวน 8 ลำ เครื่องบิน JAS-39 (Gripen) จำนวน 6 ลำ และเครื่องบิน SAAB (Erieye) จำนวน 1 ลำ รวมอากาศยานกองทัพอากาศที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 ลำ ในส่วนของผลที่ได้จากการฝึก จะทำให้ได้ข้อมูลขั้นต้นในการกำหนดแนวความคิดปฏิบัติการจริงร่วมกันตามแนวความคิดการใช้กำลังของหน่วยเหนือ โดยจะทำการทดสอบด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ แล้วนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงเอกสาร "แนวทางการปฏิบัติการร่วม ระหว่างกำลังทางเรือของ กองทัพเรือ และ กำลังทางอากาศของ กองทัพอากาศ" นอกจากนี้การฝึกร่วมกับกองทัพอากาศ จะเป็นการฝึกที่ทำให้เกิดการรบแบบทวีกำลัง (Force multiplier) เพราะกองเรือเฉพาะกิจของกองทัพเรือ ที่เป็นกำลังรบหลักในทะเล และปฏิบัติการอยู่นอกรัศมีเรดาร์ของกองทัพอากาศ จะมีส่วนช่วยสำคัญในการขยายระยะปฏิบัติการของกองทัพอากาศ ในภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศ และกำลังของกองทัพอากาศ ยังมีส่วนช่วยเหลือสำคัญในภารกิจคุ้มครองการคมนาคมทางทะเล และต่อต้านการปิดอ่าวของกองทัพเรือ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางอากาศจากฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย

ต่อมาในเวลา 13.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือให้โอวาทพร้อมมอบของบำรุงขวัญแก่กำลังฝึกทั้งกองเรือฝึก ณ โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงจักรีนฤเบศ

และในเวลา 14.00 น. ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีในการฝึกเป็นหน่วย ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 บริเวณพื้นที่สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาว ทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กองประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ภาพถ่ายจาก: พัทธนันท์ สงชัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น