หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รถถังและยานเกราะแบบต่างๆ ของกองทัพบกไทย

รถถังและยานเกราะแบบต่างๆ ที่บรรจุประจำการอยู่ในกองทัพบกไทย ณ ปัจจุบัน (ภาพถ่ายของยานเกราะยังมีไม่ครบทุกแบบ อาทิ รถหุ้มเกราะล้อยาง Commando V150 ,..)
รถถังหลัก M60A3 TTS
Photo: Sukasom Hiranphan_M60A3 ยิงปืน 105 มม.พร้อมกันทั้ง 10 คันรถถังหลัก M60A1
รถถังหลัก M48A5รถถังเบา Scorpion


รถถังเบา Commando Stingrayรถสายพานลำเลียงพล M113..รถถังเบา M41A3

รถหุ้มเกราะ REVA 4X4


รถสายพานลำเลียงพล แบบ 85 (Type 85)

ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1

รถถังหลัก T-84 OPLOT_ที่คาดว่าภายในประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของ ปี 2556 นี้ ทางการยูเครนจะนำส่งรถถังชุดแรกจำนวน 4 - 5 คัน ให้กับกองทัพบกไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลรถถังหลัก OPLOT หรือ T-84 OPLOT ฉบับนี้ ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูล สำหรับผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษา อันจะทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์รถถังหลัก OPLOT ได้มากขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ ให้กับบุคคลอื่นให้รับทราบและเข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ได้กล่าวถึงข้อมูลของรถถังหลัก OPLOT ที่ผลิตจากสาธารณรัฐยูเครน เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการนำเสนอของทางบริษัทผู้ผลิต ประกอบกับการค้นคว้าจากสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

1 ความคิดเห็น:

  1. ชอบมากครับ แต่ยุทธพัน มีมากรุ่น อายุการใช้งาน มีเหลือน้อย

    ตอบลบ