หน้าเว็บ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เรือประเภทต่างๆ ที่อู่มาร์ซัน ต่อสร้างให้ กองทัพเรือไทย

ผลงานการสร้างเรือประเภทต่างๆ ที่ดำเนินการโดยอู่ต่อเรือ Marsun Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย โดยนับเฉพาะที่สร้างให้สำหรับเข้าประจำการในกองทัีพเ้รือไทย ทั้งนี้ยังไม่นับรวมเรือประเภทต่างๆ ที่ต่อให้กับ หน่วยงานราชการอื่น ,กองทัพเรือของต่างประเทศ และ เรือสำหรับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ..

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.991 ต.992 ต.993 ต.994 ต.995 และ ต.996

เรือ พ.51 - 54 ของหน่วยบัญชาการสงคามพิเศษทางเรือ (SEALS) กองทัพเรือ สร้างโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด จำนวน 4 ลำ ส่งมอบเมื่อปี พ.ศ.2552 เป็นเรือจู่โจมสมรรถนะสูงในภารกิจพิเศษต่างๆ มีความยาว 18.3 เมตร ความเร็วมากกว่า 42 นอต

เรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก Landing Craft Utility (LCU) สร้างโดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด จำนวน 2 ลำ ชื่อเรือมัตโพน และเรือราวี ส่งมอบเมื่อปลายปี พ.ศ.2553 ใช้สำหรับขนส่งกำลังหรือยานพาหนะสู่ชายฝั่ง เช่น กำลังพล รถถัง M60 2 คัน, รถฮัมวี่ 12 คัน, รถบรรทุกทางทหารขนาดใหญ่ 5 คัน เป็นต้น รวมน้ำหนักที่บรรทุกได้ 145 ตัน มีความยาว 55 เมตร และ ความเร็ว 12 นอต

เรือตรวจการณ์ลำน้ำ ล.161 - 163 ของหน่วยกองเรือลำน้ำ กองทัพเรือ สร้างโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด จำนวน 3 ส่งมอบเมื่อกลางปี พ.ศ.2555 ปัจจุบันใช้ปราบปรามยาเสพยติดบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง สามารถบรรทุกหน่วยรบได้ทั้งหมด 13 คน พร้อมอาวุธหนักเช่น ปืน M240 M249 และ .50Cal มีความยาวทั้งสิ้น 10 เมตร ความเร็วมากกว่า 40 นอต

เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.228 ต.229 ต.230  ซึ่งต่อสร้างโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด ซึ่งจะมีการรับมอบในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นี้ ณ ท่าเทียบเรือ แอล เอส ที แรมป์ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี เวลา 09.39 น.โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบ

เรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือความยาว 36 เมตร จำนวน 3 ลำ กำลังทำการต่อสร้างโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด โดยมีกำหนดส่งมอบให้กองทัพเรือในปลายปี พ.ศ.2556

ภาพถ่ายและรายละเอียดจาก Marsun Co.,Ltd.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น