หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

OPLOT M TANK CLOSE UP (2)ภาพภายในห้องปฏิบัติการของพลประจำรถ รถถัง T-84 Oplot

http://gurkhan.blogspot.com/2011/12/blog-post_305.html

1 ความคิดเห็น:

  1. "โครงการจัดหารถถังหลัก Oplot รวมถึงโครงการจัดหายานเกราะล้อยาง BTR-3E1 ขอทำความเข้าใจกันก่อนครับ สำหรับท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะมีประเด็นพูดกันบ่อยๆ ในเรื่องที่ว่า ไม่เห็นมีการทดสอบเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆ ให้เห็นเลย ..อยู่ๆ ก็ลงนามเซ็นสัญญาสั่งซื้อแล้ว ซึ่งคำถามเหล่านี้ ผู้ที่ถามก็มักจะเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารแบบฉาบฉวย คือ ไม่ทำความเข้าใจในเรื่องราวอย่างถ่องแท้.. ประเด็นคำถามเหล่านี้ สำหรับคนที่สนใจติดตามในเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการจัดหาดังกล่าวข้างต้น หรือ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์แบบต่างๆ ของกองทัพ อย่างถ่องแท้และครอบคลุม ก็จะเข้าใจว่า โครงการมีมานานแล้ว และแต่ละโครงการก็ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานสำหรับขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกแบบ จนกว่าจะได้แบบที่ต้องการและเหมาะสมในที่สุด.."

    ตอบลบ