หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

ประมวลภาพการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กตอ.กร. ประจำปี งป.๕๕

ภาพกิจกรรมจากการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว ประจำปี งป.๕๕ ซึ่งทำการฝึกเมื่อปลายปีที่แล้ว ผ่านมาก็หลายเดือนแล้ว แต่อยากนำภาพกิจกรรมการฝึกเหล่านี้มาให้ได้รับชมกัน ..

ประมวลภาพการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๕๕ ระหว่าง ๑๔ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔


ที่มา: จากเว็บไซต์กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น