หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญชมการแสดงการบิน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ กองบิน ๒๓


ขอเชิญชมการแสดงการบิน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็น “วันครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” กำเนิดขึ้นเมื่อย้อนกลับไปในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๕ เมื่อ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ได้ฝึกทำการบินตามหลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือนฝรั่งเศส ด้วยเครื่องบินเบรเกต์ ชนิดปีก ๒ ชั้น ณ โรงเรียนการบินเมืองวิลลา คูเบลย์ และ นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร ได้เริ่มทำการบินกับเครื่องบินนิเออปอรต์ ปีกชั้นเดียว ที่โรงเรียนการบินมูร์เมอลอง เลอกรองด์ ส่วน นายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต ได้เริ่มฝึกบินด้วยเครื่องบิน นิเออปอรต์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๕๕ ภายหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งสามท่านได้กลับมาก่อตั้งกิจการด้านการบินของสยาม จนพัฒนาก้าวหน้ามาเป็น กิจการการบินทั้งทหาร และพาณิชย์ของประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์มาร่วม ๑๐๐ ปี เนื่องในโอกาส “วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีดำริให้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณูปการของบุพการีทหารอากาศ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารคลังสินค้า ๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงการบินของหมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX และการบินโชว์สมรรถนะของเครื่องบิน Gripen 39 C และ เครื่องบิน F-16 A และนิทรรศการประวัติความรู้เกี่ยวกับการบินและ “วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ในภูมิภาคต่างๆ ได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจในเกียรติภูมิทหารอากาศ 
โดยจัดให้มีการแสดงการบินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี (เลื่อนกำหนดจากวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เพื่อให้พี่น้องประชาชน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชมความสามารถของนักบิน และความสวยงามของรูปแบบการบิน ภายหลังจากที่เปิดการแสดง และสร้างความประทับใจ มาแล้วจากโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการจัดการแสดงการบินนั้น ประกอบด้วย การแสดงการบินของเครื่องบินแบบ Gripen 39 C, F-16 A, EA-300 L, ALPHA JET, AU-23 A และการแสดงการบินของหมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX
ผู้สนใจ สามารถติดตามการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www.rtaf.mi.th
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดในห่วง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (งดการแสดงในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง จัดการแสดงการบินของอากาศยานแบบต่าง ๆ และหมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX การสวนสนามทางอากาศของอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ และนิทรรศการการบิน “วันครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” 
นอกจากการแสดงภาคอากาศของกองทัพอากาศแล้ว กองทัพอากาศ และพี่น้องประชาชนชาวไทย ยังได้รับเกียรติจากมิตรประเทศ ประกอบด้วย หมู่บินผาดแผลง JUPITER (KT-1) จากกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และ การบินแสดงสมรรถนะของ F-16 C จากกองทัพอากาศสิงคโปร์ มาร่วมทำการแสดงการบินให้ชม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕


ที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น