หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Gallery: Rafale-C-B-M

Rafale C

Rafale B

 Rafale M

ที่มา: http://www.airliners.net/search/photo.search?album=23506

Data for: Rafale C  
Manufacturer: Avions.Marcel.Dassault-Breguet.Aviation,.France Max.speed: 2.070.km/h (1.286 mph)  Length:
Type: multirole fighter aircraft Comb..range: 1.852 km (1.150 mi) Span:
Description: built as Jaguar and Super Etendard replacement Range: 3.700+ km (3.000+ mi) Height:
First flight: 1986 Ceiling: 16.800 m (55.000 ft) Max.weight:
Crew: 1 Climb rate: 304,8 m/s (60.000.ft/min)  Numb. built:
15,27 m    (50 ft 1 in)
10,80 m (35 ft 5 in)
5,34 m (17 ft 6 in)
24.500 kg  (54.013 lb)
93 (Rafale total, Dec.2010)
Engines:             2 x SNECMA M88-2 turbofans        
Thrust:    2 x 50,04 kN (2 x 11.250 lbf) dry thrust                                                                             
2 x 75,62 kN (2 x 17.000 lbf) with afterburner
Armament: Gun: 1 x 30 mm (1 x 1.18 in)
Hardpoints: 14
Hardpoints capacity: 9.500 kg (21.000 lb)
More info/sources: 
Wikipedia
Aviastar
Dassault
Global Aircraft
Air Attack


Data for: Rafale B  
Manufacturer: Dassault Aviation, France Max speed: 2.070 km/h (1.286 mph)  Length:
Type: fighter-trainer Combat range: 1.852 km (1.150 mi) Span:
Description: Rafale trainer version Range: 3.700+ km (3.000+ mi) Height:
First flight: 1993 Ceiling: 16.800 m (55.000 ft) Max.weight:
Crew: 2 Climb rate: 304,8 m/s (60.000 ft/min Numb. built:
15,27 m    (50 ft 1 in)
10,80 m (35 ft 5 in)
5,34 m (17 ft 6 in)
24.500 kg   (54.013 lb)
38 (2011)
Engines:                  2 x SNECMA M88-2 turbofans        
Thrust:    2 x 50,04 kN (2 x 11.250 lbf) dry thrust                                                                             
2 x 75,62 kN (2 x 17.000 lbf) with afterburner
Armament: Gun: 1 x 30 mm (1 x 1.18 in)
Hardpoints: 14
Hardpoints capacity: 9.500 kg (21.000 lb)
More info/sources: 
Wikipedia
Aviastar
Dassault
Airwar


Data for: Rafale M  
Manufacturer: Dassault Aviation, France Max speed: 2.070 km/h (1.286 mph)    Length:
Type: naval fighter Comb. range: 1.760 km (1.095 mi) Span:
Description: navalised Rafale with strengthened structure Range: 2.000 km (1.245 mi) Height:
and landing gear and with longer nose gear Ceiling: 16.765 m (55.005 ft) Max weight:
First flight: 1991 Climb rate: 330 m/s (64.960 ft/min)   Numb. built:
Crew: 1    
15,27 m    (50 ft 1 in)
10,80 m (35 ft 5 in)
5,34 m (17 ft 6 in)
22.500 kg   (49.605 lb)
31 (2011)
Engines:             2 x SNECMA M88-2 turbofans        
Thrust:    2 x 50,04 kN (2 x 11.250 lbf) dry thrust                                                                             
2 x 75,62 kN (2 x 17.000 lbf) with afterburner
Armament: Gun: 1 x 30 mm (1 x 1.18 in)
Hardpoints: 13
Hardpoints capacity: 9.500 kg (21.000 lb)
More info/sources: 
Airwar
Wikipedia
Dassault
French Fleet Air Arm


ข้อมูลจาก: q-zon-fighterplanes.com/.../

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น