หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กริพเพนไทย ตอบสนองต่อความท้าทาย

กองบิน 7 สุราษฎร์ธานีเป็นกองบินที่มีเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นเพียงกองบินเดียวในภาคใต้ของประเทศไทย การจัดหากริพเพนจะช่วยเพิ่มศํกยภาพในการขับไล่สกัดกั้นของกองทัพอากาศไทยและทำให้กองทัพอากาศไทยพร้อมสำหรับการตอบสนองต่อความท้าทายในศตวรรตที่ 21

ภาพ: กริพเพนของไทย ภาพโดย: Stefan Kalm

เครื่องบินขับไล่กริพเพนจะเข้าประจำการทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบ F-5 ของกองทัพอากาศไทยที่ใช้งานมานาน กริพเพนจะทำให้กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินที่มีศักยภาพในการเป็นเครื่องบินขับไล่พหุบทบาทซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้ตลอดเวลา (Multi role/Swing role) ระบบควบคุมการบินรุ่นใหม่ ระบบสื่อสารรุ่นใหม่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินรุ่นใหม่ และระบบอาวุธรุ่นใหม่ กริพเพนชนะเครื่องบินขับไล่คู่แข่งจากสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย เหตุผลหลักซึ่งกองทัพอากาศไทยเลือกกริพเพนนั้นมาจากความสามารถของซาบในการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการณ์ซึ่งรวมถึงระบบตรวจการณ์ ระบบควบคุมและสั่งการ และระบบสื่อสาร

กริพเพนมีความสามารถในการปฏิบัติการร่วมและการใช้ระบบส่งข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical datalink) ร่วมกับหน่วยทหารภาคพื้นดิน ในทะเล และบนอากาศภายใต้ระบบควบคุมและบังคับบัญชา กริพเพนยังคงให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนที่ต่ำ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงทำให้กองทัพอากาศไทยเลือกกริพเพนเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต

การส่งมอบในระยะแรก

กริพเพน 6 ลำแรกของกองทัพอากาศไทย (ซึ่งรวมการส่งกำลังบำรุง การสนับสนุน และการฝึก) จะมาถึงประเทศไทยในช่วงต้นปี 2011 การส่งมอบ ซาบ 340 ซึ่งติดตั้งระบบเรดาร์แบบอีรี่อาย (ERIEYE) ระบบควบคุมและสั่งการของซาบ และระบบสื่อสารจะถูกส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทยในปลายปี 2010

เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบกริพเพน เครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบซาบ 340 เออีดับเบิ้ลยู (Saab 340 AEW) และระบบควบคุมและสั่งการของซาบจะเข้าประจำการ ณ กองบิน 7 ในจังหวัดสุราษฎ์ธานีในภาคใต้ของไทย

ในระยะที่สองนับจากปี 2012 และ 2016  ซึ่งในเดือน พฤศจิกายน 2010  กองทัพอากาศไทยโดยผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงนามจัดหากริพเพนรุ่นที่นั่งเดี่ยวเพิ่มเติมจำนวน 6 ลำรวมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อะไหล่ การฝึก และเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบซาบ 340 เออีดับเบิ้ลยูอีก 1 ลำ รวมทั้งอาวุธนำวิถีต่อต้านเรือรบแบบ RBS-15F

ภาพ: กริพเพนของไทยที่ประเทศสวีเดน ภาพโดย Anders Zeilon

สัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล

สัญญาการจัดหาเครื่องบินขับไล่นี้เป็นสัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยซาบส่งมอบกริพเพนให้องค์การยุทธภัณฑ์ทางทหารของสวีเดน (FMV)

บทความจาก : SAABGROUP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น