หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินโจมตี Alpha jet

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท กนิษฐ์ ชัยสาร รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ
พลอากาศโท กนิษฐ์ ชัยสาร รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (บ.จ.๗) โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ณ โรงจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/3086561611616243

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น