หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมการฝึก - กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6

#กองพลทหารม้าที่ 3
#กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 1000 น. ม.6 พัน.21 ให้การต้อนรับ รอง ผบ.พล.ม.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกเป็นหน่วยกองพัน การเตรียมการรับทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.6 พัน.21 ในการนี้ได้ให้ข้อแนะนำดังนี้
1.การจัดระเบียบโรงนอนให้เป็นไปตามที่ รพ.ค่ายฯกำหนด
2.กรรมวิธีการรับทหารใหม่ลดการสัมผัสระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด
3.การจัดทำแผนบทเรียน ควรศึกษา รส.และคฝ.และทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน
4.การฝึกความชำนาญและทักษะของพลประจำรถโดยเฉพาะการฝึกปฎิบัติในเวลากลางคืน ต้องคำนึงขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์และความปลอดภัยในการฝึก
5.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในส่วนหน่วยฝึกทหารใหม่และกำลังพลที่ทำการออกฝึกต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
—————————————————
#กองพลทหารม้าที่ 3
#กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6
"ฝึกอย่างที่จะรบ...เมื่อรบต้องชนะ"
*************
เมื่อ 23 มิ.ย.64 เวลา 1900 - 2100
ม.6 พัน.21 ดำเนินการฝึกภาคกองพันในที่ตั้ง ในส่วนของ ร้อย.ถ.ฯ มีรายละเอียดการปฎิบัติ ดังนี้
1. การฝึกการเปิดระบบการยิง และการเปิดใช้งานหน้าจอ ผบ.รถ การใช้งานโหมดควบคุมการยิง กล้อง TI 
2. การออกคำสั่งยิงและการแก้ไขเหตุติดขัด
3. การฝึกขับรถถังในเวลากลางคืนโดยใช้กล้อง TI พลขับ
#กองพันรถถังอีสาน ม.6 พัน.21
—————————————————
#กองพลทหารม้าที่ 3
#โดยกองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6
"ตรวจสภาพความพร้อมรบ"
************
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 1700 
ม.6 พัน.21 ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2564 
โดยมี ผบ.ม.6 พัน.21 เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ  ณ ลานพื้นแข็งค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในการนี้ได้เน้นย้ำกำลังพลในเรื่องทักษะความชำนาญของพลประจำรถ การใช้ยุทโธปกรณ์ให้เต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะระบบควบคุมการยิงในเวลากลางคืน และต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#เราพร้อมทุกสถานการณ์
#กองพันรถถังอีสาน ม.6 พัน.21
#รวดเร็ว_รุนแรง_เด็ดขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น