หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย กรม ร.ฉก.ทภ.2 ประจำปี 2564

"การฝึกที่เข้มข้น​ จะหลอมคน​ให้ทนทาน"
กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ดำเนินการตรวจสภาพ ความพร้อมรบ ร้อย.ถ. เพื่อเตรียมการทำการฝึกเป็นหน่วย กรม ร.ฉก.ทภ.2 ประจำปี 2564 โดยได้ทำตรวจสภาพความพร้อมรบของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกภาคสนาม รวมถึงสามารถทำการฝึกได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้หน่วยดำเนินการฝึกอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การฝึกในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
#กองพลทหารม้าที่3
#กองพันทหารม้าที่6_กรมทหารม้าที่6_ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
#ARMYSTRONG
#SMARTSoldiersStrongARMY
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น