หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เรือหลวงกระบุรี HTMS Kraburi 457 "ภาพการฝึก"

เรือหลวงกระบุรี
———————
การฝึกปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน กลางทะเลอันดามัน โดยทัพเรือภาคที่ 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทัพเรือภาคที่ 3 จัดการฝึกปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน ในกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 โดยกำลังที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ ได้แก่ เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงกระบี่ เรือหลวงมาตรา และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (S-76B)

โดยมีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย
1. การฝึกรับ – ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเรือกับเรือ
2. การฝึกรับ – ส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเรือกับเรือ ขณะที่กำลังเดินทางในทะเล
3. การฝึกการรับ – ส่ง อากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (S-76B) ) บนเรือ ขณะที่กำลังเดินทางในทะเล
4. การฝึกการส่งกลับสายแพทย์ (การรับ - ส่ง ผู้ป่วยทางดิ่งด้วยอากาศยาน)

การฝึกปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน ในกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ในครั้งนี้ ได้จัดการฝึกขึ้นในทะเลอันดามัน ท่ามกลางสภาพคลื่นลมแรงในทะเล ซึ่งนับว่าเกิดประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของกำลังพล เรือรบ และอากาศยาน พร้อมทั้งยุทธวิธี ของกำลังในทัพเรือภาคที่ 3 ให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในทุกสภาวะการณ์ เตรียมพร้อมที่จะป้องกันอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันต่อไป
เรือหลวงกระบุรี
———————
ร.ล.กระบุรี ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสึนามิ ประจำปี 64

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น