หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

กองบิน 7 ได้นำแผ่นทอง ที่จะนำไปประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ขึ้นทำการบินกับ Gripen 39D

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท จักริน ภูวเดชาพงศ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ ได้รวบรวมนำแผ่นทอง นาก เงิน ที่ กองบิน ๗ ได้รับการจารอักขระลงยันต์อธิษฐานจิตจากพระเกจิทุกรูปที่ กองบิน ๗ ได้กราบนมัสการ ขึ้นทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ก (Gripen 39D) ในพื้นที่การฝึกเหนือทะเลอ่าวไทย และทำความเร็ว ๑.๒๙ เท่าของความเร็วเสียง ( Mach 1.29  คิดเป็น ๑,๔๔๖ กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะลุกำแพงเสียง) ที่ระดับความสูง ๓๖,๐๐๐ ฟุต บริเวณด้านตะวันออกของเกาะสมุย โดยแผ่นทองเหล่านี้จะนำไปประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระรูปจำลอง ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศดำเนินโครงการจัดสร้างพระรูปจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ กองบินของกองทัพอากาศทั่วประเทศเพื่อให้กำลังพลและบุคคลทั่วไปได้เคารพสักการะ อันเป็นการเผยแพร่พระบารมี พระเกียรติคุณและพระกรณียกิจนานัปการตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในฐานะ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อกองทัพอากาศ และกิจการการบินแห่งสยามประเทศ ให้แผ่ไพศาลไปทั่วห้วงนภากาศดังพระราชดำรัส "กำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ"
------------------------------------------------------------------
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระครูมหาเจติยารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีเจิมเครื่องบินโดยมีนาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นภรักษ์ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ นาวาอากาศเอก วศิน จันทพัฒน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ นาวาอากาศโท กฤษฎิ์หิรัญ พงศ์ภัคอภิปภา ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และนายบรรจบ อินทร์คง รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธี ณ ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗

เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญ กำลังใจ แก่ข้าราชการ และครอบครัว ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพอากาศมอบหมายในทุกรูปแบบ ดังวิสัยทัศน์ของฝูงบินที่ว่า  "READY FOR ANYTHING พร้อมทุกเมื่อ เพื่อทุกภารกิจ" ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น