หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือ...

การฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือ กองการบินทหารเรือ และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
https://www.youtube.com/watch?v=2SbJ2bBd0os
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/992837594417608/UzpfSTEwMDAwMDI3NjMyMzU5NjoyOTMzMTc0Nzg2NzAxNzAz/
https://www.facebook.com/thaiarmedforce/videos/618667652278605/UzpfSTEwMDAwMDI3NjMyMzU5NjoyOTMzNzQzNTkzMzExNDg5/
ttps://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/589037638591483/UzpfSTEwMDAwMDI3NjMyMzU5NjoyOTIxMjkxNDE3ODkwMDQw/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3228604650488433&set=gm.2535528693358472&type=3&theater
https://drive.google.com/drive/folders/1lXoFrYYOPr1d0uo1zt7Y43SGux3kzGjH?fbclid=IwAR0l9NfejluC5F9D-TBeFZb1WJhlkWq1GlZH60uIur_kpqOPtGCXLxlOGYQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น