หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เรือประเภทต่างๆ ที่ต่อโดยบริษัท Marsun สำหรับกองทัพเรือไทย

เรือประเภทต่างๆ ที่ต่อโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด ที่เข้าประจำการในกองทัพเรือไทย..

เรือ พ.51 - 54 ,.. (M18 Fast Assault) *ships builder and ship repairer - Marsun Shipyard
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.991 ,992 ,993 ,994 ,995 และ 996
เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.228 - 230 ,.. (M21 Patrol Boat) *ships builder and ship repairer - Marsun Shipyard
เรือตรวจการณ์ลำน้ำ ล.161 - 163 ,.. (M10 Riverine Patrol) *ships builder and ship repairer - Marsun Shipyard
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.111 ,ต.112 และ ต.113 (เรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ)
เรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) *ภาพถ่ายจาก Navy For Life
เรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก Landing Craft Utility (LCU) สร้างโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด จำนวน 2 ลำ ชื่อเรือหลวงมัตโพน (784) และเรือหลวงราวี (785)

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก: Marsun Company Limited และจากเว็บไซต์ต่างๆ ครับ

2 ความคิดเห็น: