หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรมสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

ภาพกิจกรรมสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ตั้งแต่วันซ้อม จนถึงพิธีจริง

พิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย (ในวันจริง 18 ม.ค.59)
พิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย ในวันซ้อมจนถึงวันพิธีจริง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น