หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม*-กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ฯ

ภาพกิจกรรม-กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ฯ: โดยที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ฯ เป็นกองพันที่เคยบรรจุประจำการด้วยปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง03 ขนาด 155 มม. ลากจูง แบบ M114 A1 ได้แปรสภาพหน่วยเป็นหน่วยตามอัตราการจัด 6-225 และถูกเปลี่ยนทดแทนปืนใหญ่จาก M114 A1 เป็นปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง37 ขนาด 155 มม. อัตตาจร สายพาน แบบ M109 A5 เมื่อประมาณช่วงต้นปี 2557..

การเรียนการสอน Unit School พลประจำปืน: 6 พ.ค. 57 ป.พัน.12 รอ. ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน Unit School พลประจำปืน ปกค.37 M109 A5 (อจ.) ณ สนามหน้า บก.ป.พัน.12 รอ.
การฝึก Unit School: 7 พ.ค. 57 ป.พัน.12 รอ. ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน Unit School พลประจำปืน ปกค.37 M109 A5 (อจ.) ณ สนามหน้า บก.ป.พัน.12 รอ. (การฝึกวันที่ 2)
การเคลื่อนย้าย ปกค. M109 A5 และ รสพ. ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ที่ได้รับมาใหม่เข้าสู่โรงเก็บ เมื่อช่วงต้นปี 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น