หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

"ศรัทธาและตัวตน ภายใต้ผืนธงราชนาวี" สารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ..


ภาพยนตร์สารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๕๘ "ศรัทธาและตัวตน..ภายใต้ผืนธงราชนาวี­" 

ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ ได้ถ่ายทอด ความรัก ความศรัทธา ที่เหล่าทหารเรือมีต่อเสด็จเตี่ย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และต่อวิชาชีพทหารเรือ ซึ่งเหล่าทหารเรือต่างมุ่งมั่น ที่จะทำหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคน แม้จะมีหน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับงานที่ตนรักด้วยศรั­ทธาแรงกล้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือชาติแล­ะราชนาวี...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น