หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ข่าวกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 ..

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมเรือหลวงนเรศวร ในวาระเข้าระเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง ภายหลังที่เรือหลวงนเรศวรได้รับการปรับปรุงระบบอำนวยการรบ และมอบโอวาท ให้กับกำลังพลในโอกาสที่เรือหลวงนเรศวร จะเดินทางไปฝึกผสม SINGSIAM 18/2015 ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง 29 ต.ค. - 19 พ.ย.58 บนเรือหลวงนเรศวร เมื่อ 28 ต.ค.58
นาวาเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ที่จะเดินทางไปฝึกผสม  SINGSIAM 18/2015 ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง 29 ต.ค. - 19 พ.ย.58 โดยมีนาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ณ เรือหลวงนเรศวร เมื่อ 28 ต.ค.58

ที่มา: http://www.frigate2.com/News/Office/581030/581030.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น