หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ - กองพลทหารราบยานเกราะ


กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ถูกจัดตั้งให้เป็นกองพลทหารราบยานเกราะ เต็มรูปแบบเพียงกองพลเดียวของกองทัพบก เนื่องจากพื้นตั้งของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่­ที่มีความเสี่ยงในด้านความมั่นคงสูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และมีความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติการมาก ระยะทางจากชายแดนเข้ามากรุงเทพมหานคร มีระยะทางไม่ไกลมาก การใช้ยานเกราะจะทำให้หน่วยสามารถเคลื่อนท­ี่ได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอ­บ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น