หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

On the Job Training ขั้นตอนการออกแบบ เรือฟริเกตสมรรถนะสูง..


ที่มา:-
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/index_son_teat.htm
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/varasan_dock58/10.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น