หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตรวจเยี่ยมการฝึกทดลองเรือ ร.ล.อ่างทอง

เมื่อ 2 พฤษภาคม 2555 และ 11 พฤษภาคม 2555 พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ พร้อมฝ่ายอำนวยการ ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกทดลองเรือขั้นสุดท้ายของ เรือหลวงอ่างทอง บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน


ที่มา: กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น