หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Lion Effort 2012


เครื่องบินรบ Gripen ของกองทัพอากาศ สาธารณรัฐเชค, แอฟริกาใต้, ฮังการี และ สวีเดน ได้เข้าร่วมการฝึกรบทางอากาศที่สำคัญรายการหนึ่งคือ Lion Effort 2012 ที่ประเทศสวีเดน โดยใช้พื้นที่การฝึกที่ฐานทัพอากาศ F17 ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกองทัพอากาศสวีเดนใน Ronneby ประเทศสวีเดน และบริเวณใกล้เคียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น