หน้าเว็บ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

lightning solo diaplay at RTAF


อัปโหลดโดย nopmedia5 เมื่อ 17 ม.ค. 2012
F-16 Lightning Solo Display สาธิตการบินในวันเด็ก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 14 ม.ค. 55

1 ความคิดเห็น: