หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

SINGSIAM 2010 Exercise Between Royal Thai Navy and Republic of Singapore...  • รูปภาพการฝึก SINGSIAM 2010 - Manoeuvring EX

  • ภาพจากการฝึก SINGSIAM 2010
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น