หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

Royal Thai Army Aviation"กองบินทหารบก" กองทัพบกไทยเป็นเหล่าทัพที่ให้ความสำคัญกับอากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์ เพื่อรองรับภารกิจต่างๆ ตามภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ  จึงมีจำนวนของเฮลิคอปเตอร์ใช้งานมากกว่าเหล่าทัพอื่น และรวมถึงเป็นกองบินทหารบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Clip Video.. (Royal Thai Army Aviation)
http://www.youtube.com/watch?v=4aKVp2EBtc4
http://www.youtube.com/watch?v=WHhRPASIAZQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=crYq7dTHd0A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HtUfrw4hqDY&featuer=related

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น