หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ตรวจรับเป้าสำหรับยิงทดสอบ ESSM


พลเรือโท จีรพัฒน์ ปานสกุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ และผู้บังคับบัญชา สพ.ทร. ตรวจรับเป้าสำหรับยิงทดสอบ ESSM ณ เรือหลวงอ่างทอง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557


ที่มา: http://www.ordn.navy.mi.th/Images/activity/57/09-57/aircraft/index.htm

4 ความคิดเห็น:

 1. Target Drone BTT-3 Banshee ของบ. Meggitt ประเทศอังกฤษ

  ตอบลบ
 2. ช่วงนี้ประเทศเรามีของเล่นใหม่ๆที่ผลิตเองเยอะจังนะครับ 55

  ตอบลบ
 3. ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม...

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ7 ตุลาคม 2557 04:52

  อยากเห็นการถดสอบยิงessmจริงๆ
  ว่าจะดีแค่ใหน

  ตอบลบ