หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รถถังและยานเกราะ ของกองทัพไทย ใน COBRA GOLD 2014

ภาพรถถังและยานเกราะแบบต่างๆ ของกองทัพไทย ที่ได้เข้าร่วมการฝึก COBRA GOLD 2014 : CALFEX

รถถังเบา Scorpion ของกองทัพบกไทย
รถถังหลัก M60A1 ของกองทัพบกไทย
รถสายพานลำเลียงพล Type 85 ของกองทัพบกไทย
รถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกแบบลำเลียงพล AAVP 7 A 1 ของกองทัพเรือไทยภาพถ่ายจาก: พัทธนันท์ สงชัย (รูปภาพลำดับที่ 1 7-9, 14 )
ภาพถ่ายจาก: กบนอกกะลา (รูปภาพลำดับที่ 2-3, 6)
ภาพถ่ายจาก: Sompong Nondhasa (รูปภาพลำดับที่ 4, 9)
ภาพถ่ายจาก: Combat Zones (รูปภาพลำดับที่ 5)
ภาพถ่ายจาก: Wassana Nanuam (รูปภาพลำดับที่ 10-13)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น