หน้าเว็บ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การทดลองเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง

เรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดนี้คือเรือ ต.228 ต.229 ต.230 มีความยาว 21 เมตร ซึ่งต่อสร้างโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด สำหรับ กองทัพเรือไทย ขณะทำการทดลองเรือ ที่หน้าท่า บริษัท มาร์ซันฯ ..


เรือตรวจการณ์ชายฝั่งทั้ง 3 ลำ จะใช้ในภารกิจ การตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเล (อ่าวไทยและทะเลอันดามัน) รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิมที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน และมีกำหนดปลดระวางประจำการ


คุณลักษณะของเรือ

ความยาวตลอดลำ                     21.40  เมตร
ความกว้างสูงสุด                        5.56    เมตร
ความลึกของเรือ                        3.15    เมตร
กินน้ำลึกตัวเรือ                          1.05    เมตร
ความเร็วเดินทางมัธยัสถ์                15     นอต
ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า              30     นอต
ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า            350   ไมล์ทะเล
กำลังพลประจำเรือตามอัตรา 9 นาย


สำหรับการรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่งทั้ง 3 ลำ คือ เรือ ต.228 ต.229 ต.230 จะมีขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นี้ ณ ท่าเทียบเรือ แอล เอส ที แรมป์ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี เวลา 09.39 น.โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบ

.......................................................................................................................................................................
พิธีปล่อยเรือ ต.228 ต.229 ต.230 ลงน้ำ
ประมวลภาพพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งความยาว 21 เมตร ต.228 ต.229 ต.230 ลงน้ำเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีฯ ณ อู่เรือ มาร์ซัน


ภาพถ่ายและรายละเอียดจาก Marsun Co.,Ltd.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น