หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กองทัพอากาศ จัดการฝึกยิงจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศประจำปี ๕๖


วันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กองทัพอากาศ จัดการฝึกยิงจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศประจำปี ๒๕๕๖ ณ ฝูงบิน ๑๐๖ (อู่ตะเภา) โดยมี นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการจัดการฝึก มีฝูงบินต่างๆ เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย ฝูงบิน ๑๐๒, ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔, ฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ และฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ ทำการฝึกยิงจรวดนำวิถี ฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ และฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ ทำการทิ้งพลุส่องสว่าง (LUU 2/B) โดยมีฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก ผลการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ที่มา: http://www.rtaf.mi.th/news.aspx?p=96

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น