หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

พิธีเทิดเกียรติและสวนสนามทางบกและทางเรือ เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้บัญชาการทหารเรือ

 Photo: Wisarut Muanmhay

วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๕๔) เวลา ๐๙.๔๕ น. พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือ บริเวณอ่าวไทยตอนบน บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร พร้อมด้วยคณะ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ฯ โดยในพิธีสวนสนามทางเรือ มี พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การรับรอง

Photo: Wisarut Muanmhay

พิธีสวนสนามทางเรือในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมรบ เข้มแข็ง การมีระเบียบวินัย รวมถึงขีดความสามารถในวิธีการสวนสนามด้วยรูปขบวน อันเป็นพื้นฐานการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธีของหน่วยในการปกป้องอธิปไตยของชาติให้เกิดความมั่นคงของประเทศ และการที่กองทัพเรือมีความพร้อมในการพัฒนาประเทศและความพร้อมรบจะเป็นที่ประจักษ์สายตาประชาชน สามารถสร้างความอบอุ่นใจ ไว้วางใจ และศรัทธาให้กับประชาชน ซึ่งกำลังพลของกองทัพเรือต่างร่วมกายใจแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทรัพยากรของชาติทั้งทางบกและทางทะเลให้เกิดความสมดุล

Photo: Wisarut Muanmhay

การสวนสนามทางเรือมีกำลังทางเรือ จำนวน ๓๕ ลำ โดยมี เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือรับรองผู้บังคับบัญชา, เรือหลวงมกุฎราชกุมารเป็นเรือยิงสลุต และเรือหลวงอีกจำนวน ๑๙ ลำ พร้อมด้วยอากาศยาน จำนวน ๑๔ ลำ สำหรับพิธีสวนสนามทางบก จะจัดขึ้นในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ลานสวนสนามหน้า กองบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การรับรอง ซึ่งในการสวนสนามทางบกมี นาวาเอก อเนก อันสุขสันต์ ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้บังคับการกรมผสมสวนสนามทางบก โดยมีกำลังพลเข้าร่วมสวนสนาม จำนวน ๑,๕๕๐ นาย ยานพาหนะ จำนวน ๖๐ คัน และยุทโธปกรณ์ จำนวน ๑๒๖ กระบอก/คัน/ระบบ แบ่งเป็น ๓ กรม คือ ๑ กรมสวนสนามเดิน ๑ กรมสวนสนามวิ่ง และ ๑ กรมสวนสนามยานยนต์ 

Photo: Wisarut Muanmhay

นอกจากนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดพิธีเทิดเกียรติให้กับ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ณ ลานหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการแสดงกระโดดร่ม พิธีเชิญธงลง และพิธีย่ำพระสุริย์ศรี และการแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ (ที่มา : สอ.รฝ.)

ข่าวจาก: ข่าวกองทัพเรือ

หมายเหตุ: ภาพประกอบข่าว เป็นภาพถ่ายในวันซ้อมพิธีสวนสนามทางเรือ

TAF Special #51 - การสวนสนามกองทัพเรือ 2554
http://www.thaiarmedforce.com/taf-special/365-tafspecial51.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น