หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การฝึกผสม SEA GARUDA 2011 ระหว่าง ๒๔ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม นี้

กองทัพเรือ โดย กองเรือฟริเกตที่ ๑ ร่วมกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย จะ ทำการฝึกผสม SEA GARUDA 2011 ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ พื้นที่ฝึกบริเวณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก พีระ อดุลยาศักดิ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึก ฯ


การฝึกผสม SEA GARUDA 2011 เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศในการปฏิบัติการร่วมกัน โดย กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ จัดกำลังทางเรือ ประกอบด้วย เรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย และ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ มีขั้นตอนการฝึกแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน มีขั้นการฝึกในท่า การฝึกในทะเล และการสรุปผลการฝึก (ที่มา : กฟก.๑ กร.)

ข่าวจาก: ข่าวกองทัพเรือไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น