หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Tank Fire Control System - กว่าจะได้ภูมิใจในฝีมือคนไทย


อัปโหลดโดย เมื่อ 31 มี.ค. 2011
"......... เราขอขอบคุณในความช่วยเหลือของอเมริกา แต่เรายังตั้งใจไว้ว่า วันหนึ่งข้างหน้าเราจะทำกันเองได้ โดยไม่พึ่งความช่วยเหลือนี้ ......... " ........We are greateful for American aid, but we intend, one day, to do without it...........
ส่วนหนึ่งของ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สภาคองเกรส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2503

การศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อซ่อมปรับปรุงเครื่องควบคุมการยิงรถถังของกองทัพบกไทย โดยบริษัทคนไทยและวิศวกรไทย ทำการซ่อมปรับปรุงเครื่งควบคุมการยิง รวมถึงระบบวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ ระบบเครืองคำนวณขีปนวิธี ระบบกล้องตรวจการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน ระบบบังคับและควบคุมป้อมปืน ระบบลั่นไก ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้าของรถถัง และระบบทรงตัวของปืน(STAB) ใน ถ.เอ็ม 60 เอ 1 ด้วย ทำให้ลดการพึ่งพาจากต่างชาติ เมื่อเทียบกับการซื้อเครื่องควบคุมการยิงใหม่มาเปลี่ยนให้กับรถถังหลัก (ถ.เอ็ม 48 เอ 5, ถ.เอ็ม 60 เอ 1, ถ.เอ็ม 60 เอ 3 และ ถ.เบา 32 ) ที่ประจำการในกองทัพจะช่วยประหยัดงบประมาณของชาติได้มากกว่า 3,000 ล้านบาท


http://www.kcpgroup.com/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น