หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Gripen-Libya: เกือบจะเหมือนบ้าน..

Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten

..เป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ของเครื่องบินรบ Gripen เครื่องหนึ่ง ณ ที่ตั้งของกองกำลังทางอากาศของสวีเดนในปฏิบัติการลิเบีย หรือ FL 02 ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี นับจากได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจัดส่งเครื่องยนต์ใหม่สำหรับ Gripen เครื่องยนต์ถูกขนส่งมาจากประเทศสวีเดน โดยเครื่องบินลำเลียง C-130 Hercules และนำมาเปลี่ยนติดตั้งพร้อมทำการทดสอบ จนเสร็จสิ้นกระบวนการใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นรวม 36 ชั่วโมง เฉพาะการเปลี่ยนติดตั้งเครื่องยนต์ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่าปกติ แต่ก็ถือว่าทำได้อย่างรวดเร็ว ที่ทำได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเสมือนอยู่ที่สวีเดนเอง แสดงให้เห็นว่าเครื่องบิน Gripen มีความง่ายในการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบการส่งกำลังบำรุง และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสวีเดนเองเป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน

Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น