หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ต.๙๙๕ - ต.๙๙๖


๑๗ มิ.ย.๕๔ พล.ร.อ. อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานโึครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เดินทางไปตวจความก้าวหน้าในการต่อ เรือ ต.๙๙๕ และ เรือ ต.๙๙๖ ณ บริษัท มาร์ซัน ต.ท้ายบ้าน อ.เืมือง จ.สมุทรปราการ

ข่าวจาก: สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น