หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพันประจำปี 2554 ของหน่วยใน พล.ม.1

รูปภาพจากThaiFighterClub.org (TFC)โดยคุณ : หนอนบิน

ประมวลภาพการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองพันประจำปี 2554 ของหน่วยใน พล.ม.1 พื้นที่ จว.พ.ช. และพื้นที่ จว.อ.ต. ห้วง มี.ค.54

รูปภาพจากThaiFighterClub.org (TFC)โดยคุณ : หนอนบิน

พื้นที่ จว.พ.ช. : พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่ จว.อ.ต. : พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์


พื้นที่ จว.พ.ช. 13 - 17 มี.ค.54

รูปภาพจากThaiFighterClub.org (TFC)โดยคุณ : หนอนบิน

การตรวจสภาพความพร้อมรบ
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/1_13-03-54_check/index.html

การเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ฝึก
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/2_13-03-54_transport/index.html

การแสวงข้อตกลงใจ
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/3_13-03-54_seek/

การปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศของ ร้อย.ม. เตรียมพร้อม ทภ.3
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/4_13-03-54_Trial/index.html

การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ฝึก
(ดูรูปภาพที่นี่!)
http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/5_13-03-54_Practice/index.html
http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/7_17-03-54_Pounce/2_kitjakan/index.html

การตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/6_13-03-54_visit/index.html

การปฏิบัติการเข้าตีด้วยกระสุนจริง
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/7_17-03-54_Pounce/1_patibut/index.html

การทบทวนการปฏิบัติ 18 มี.ค.54
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/petchaboon/8_18-03-54_review/index.html


พื้นที่ จว.อ.ต. 4 - 8 มี.ค.54

รูปภาพจากThaiFighterClub.org (TFC)โดยคุณ : หนอนบิน

การตรวจสภาพความพร้อมรบ
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/auttaladit/1/index.html

การเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ฝึก/ที่รวมพล
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/auttaladit/2/index.html

การแสวงข้อตกลงใจ และการตรวจเยี่ยม ของผู้บังคับบัญชา
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/auttaladit/3/index.html

การดำเนินกลยุทธ
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/auttaladit/4/index.html

การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ฝึก
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/auttaladit/5/index.html

การทบทวนหลังการปฏิบัติ
(ดูรูปภาพที่นี่!) http://www.rta.mi.th/23200u/pic/slide/auttaladit/6/index.html

http://www.rta.mi.th/23200u/#
http://www.cavalry6.com/link/linkcavalry.htm


http://www.cavalry26.com/ - คลิป VDO กองพันรถถัง รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น