หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

ภาพสวยๆ จากการฝึกผสม COPE TIGER 2022

เก็บตกภาพสวยๆ จากการฝึกผสม COPE TIGER 2022 ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
#กำลังทางอากาศแพ้ไม่ได้
 #เมื่อใดเสียงคำรามบนฟ้าเป็นเสียงเครื่องบินข้าศึกชาติไทยจะต้องแหลกลาญ
https://www.facebook.com/RTAFpage/posts/333402665489422
—————————————————
พิธีปิดการฝึกผสม COPE TIGER 2022 ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
...............................................
วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕) พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย MG Kelvin Khong (พลอากาศตรี เคลวิน ค็อง) ผู้บัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ MG David Burgy (พลอากาศตรี เดวิด เบอร์กี้) ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม COPE TIGER 2022 ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
การฝึกผสมโคปไทเกอร์ (Multi-Lateral Exercise Cope Tiger) ถือได้ว่าเป็นการฝึกผสมทางอากาศ ที่มีการสนธิกำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำกำลังทางอากาศ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึก มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน จะมีการสมมติสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งด้านการควบคุมและสั่งการ การฝึกยุทธวิธีการรบระหว่างเครื่องบินรบต่างแบบ การฝึกโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีการต่อต้านจากกอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้น การฝึกด้านการข่าวกรองยุทธวิธีโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ และการให้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบิน และหน่วยต่อสู้อากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย
การฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๒ ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ และกองทัพอากาศมิตรประเทศ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกผสมฯ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ในระหว่างการฝึกผสมฯ โดยมีนาวาอากาศเอก สิทธิพล ป้อมตรี รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๒ ฝ่ายกองทัพอากาศ, Col David kok (นาวาอากาศเอก เดวิด ก๊อก) เป็น ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Col Wesley Hales (นาวาอากาศเอก เวสลีย์ ฮาเลส) เป็น ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม ฯ ฝ่ายกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
โดยมีการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ในพื้นที่กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา กองบิน ๒ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
..............................................
ส่วนประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๒
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/AirlineWeek/posts/4736950926402307


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น