หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กองบิน 7 ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๗ โดยได้รับชมสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง หรือ Network Centric Operation (NCO) ซึ่งกองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพเรือ เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การปฏิบัติการในรูปแบบ Multi Domain Operation (MDO) บนพื้นฐานการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพไทย (National Link)
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยังได้ร่วมทำการบินสังเกตการณ์ในตำแหน่งที่นั่งหลังของเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ หรือ GRIPEN 39 D ในภารกิจการโจมตีเป้าหมาย Time Sensitive Target และภารกิจการบินรบในอากาศ เหนือพื้นที่อ่าวไทย เพื่อรับทราบสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางด้วย
โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗, เสนาธิการกองบิน ๗, ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ และผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๒ ให้การต้อนรับและจัดอากาศยานเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/wing7RTAF/posts/4501442166610789
https://www.facebook.com/AirlineWeek/posts/4245763178854420
https://www.facebook.com/sompong.nondhasa/posts/3758126034290480

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น