หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ประจำปี 2563 ของ ม.4 พัน.5 รอ.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พลโท ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการชุดตรวจคุณภาพชีวิตกองทักบก ดำเนินการเข้าตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2563 ของหน่วย กองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ โดยมี พันโท กษม เตปิยะศิลป์ ผบ.ม.4 พัน.5 รอ. ให้การต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อการรับตรวจ ดังนี้:-
  1. กองร้อยน่าอยู่/คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ
  2. กองพันเข้มแข็ง/ประสิทธิภาพหน่วยของกองทัพบก
  3. เขตทหารปลอดยาเสพติด/คุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว
  • ทั้งนี้ หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผบช. อย่างเคร่งครัด
  • ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น