หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทน ผบ.เหล่าทัพ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล กฝร.62

เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. พล.ร.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทน ผบ.เหล่าทัพ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล กฝร.62 ของ กองทัพเรือ - กองทัพอากาศ บน ร.ล.จักรีนฤเบศร ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยมี พล.ร.อ. นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ และ พล.ร.ต.วรวุธ พฤษารุ่งเรือง ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ บรรยายสรุปการดำเนินการฝึกฯ นำชมการปฏิบัติผ่านทางจอภาพในระบบควบคุบและบังคับบัญชา รวมทั้งนำชมผลงานวิจัยของกองทัพเรือ และยุทโธปกรณ์ของหน่วย

คลิกที่นี่! Joint exercise's 2019 of the Royal Thai Navy and the… เข้าไปรับชมวิดีโอสั้น "การฝึกร่วมทางทะเล 2562" ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ที่ น่านน้ำอ่าวไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
---------------------------------------------------------
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.40 น. พล.ร.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทน ผบ.เหล่าทัพ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม กฝร.62 ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ กบร.กร. อ.บ้านฉาง จว.ระยอง โดยมี พล.ร.ต.สมชาย แท่นนิล ผบ.กบร.กร. และ พล.ร.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร/รอง หน.กฝยก.กฝร.62 ให้การต้อนรับ และ น.อ.อนุวัต ดาผิวดี รอง ผบ.สอ.รฝ. บรรยายสรุปการดำเนินการฝึกฯ และนำชมการปฏิบัติ ณ ทก.พัน สอ.21 สอ.รฝ. และชมอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย
/สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
---------------------------------------------------------
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14.10 น. พล.ร.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทน ผบ.เหล่าทัพ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม กฝร.62 ของ นปอ. ณ ค่ายนวมินทราชินี จว.ชลบุรี โดยมี พล.ท. นพพร ดุลยา ผบ.นปอ. พ.อ.วิทยา สุวรรณดี รอง ผบ.มทบ.14 และ พ.อ.ไชยปราการ พิมพ์จินดา รอง ผบ.ร.21 รอ. ให้การต้อนรับ และ พ.อ.เขมชาติ บุญญาจันทร์ รอง ผอ.กยก.นปอ. บรรยายสรุปการดำเนินการฝึกฯ นำชมการปฏิบัติ ณ ทก.พัน ปตอ.71 และนำชมอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย
/สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น