หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กองทัพเรือ ต้อนรับเรือหลวงตากสิน หลังปฏิบัติภารกิจสวนสนามทางเรือเกาหลีและฝึกผสมที่จีน

1 พ.ย.61 ที่ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เรือหลวงตากสิน ได้เดินทางถึงท่าเรือ หลังจากได้ปฏิบัตภารกิจพิธีสวนสนามทางเรือ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 70 ปี การจัดตั้งกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ณ เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 10-15 ต.ค.61 และภารกิจการเข้าร่วมฝึกผสม ASEAN CHINA MARITIME EXERCISE 2018 ณ เมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค.61 โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนญาติกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับการกลับมาประเทศไทย

สำหรับเรือหลวงตากสินใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 47 วัน โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นผู้บังคับหมู่เรือสวนสนามทางเรือ เกาหลีใต้ 2018 และการเข้าร่วมฝึกผสม ASEAN CHINA MARIATIME EXERCISE 2018 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลได้เพิ่มพูลความรู้และประสบการณ์ ในสาขาการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ การเดินทางไกลในทะเล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกำลังพลของกองทัพเรือ กับกำลังพลของกองทัพเรือมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมในการฝึกในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น