หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ตรวจเยี่ยมเรือในกองเรือฟริเกตที่ ๑

นาวาเอก ไพศาล มีศรี เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พร้อมผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ตรวจเยี่ยม เรือในกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ พื้นที่สัตหีบ ประกอบด้วย ร.ล.สุโขทัย ร.ล.ตาปี ร.ล.คีรีรัฐ ร.ล.คำรณสินธุ และ ร.ล.ล่องลม เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานและข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ รวมทั้งตรวจความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการกองเรือสีขาว ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗


ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/news/137-2014-05-19-09-26-21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น